Regulamin

Regulamin turniejowy określa ogólne zasady uczestnistwa w turniejach organizowanych przez EBIF Polska oraz zasady korzystania ze strony EBIF Polska. W przypadku kwestii spornych nie objętych regulaminem, decyzję w sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju. Decyzja Dyrektora Turnieju jest ostateczna i nieodwołalna.

  1. Prawo do udziału w turniejach organizowanych przez EBIF Polska
    O ile nie zostało określone inaczej w Ogłoszeniu Turniejowym, turnieje organizowane przez EBIF Polska dostępne są na ogólnych zasadach turniejów organizowanych przez Narodowe Stowarzyszenia w ramach EBIF. Oznacza to, że turnieje są dostępne dla wszystkich graczy posiadających obywatelstwo polskie, posiadające stały adres zamieszkania w Polsce, lub mające inny trwały związek z Polską, pod warunkiem, że nie są zrzeszone w innym Narodowym Stowarzyszeniu EBIF. W każdym przypadku EBIF Polska zastrzega sobie prawo odmowy zapisania gracza na turniej bez podania przyczyny.

  2. Zasady rozgrywania meczy
    Mecze rozgrywane są wg międzynarodowych zasad backgammona, z użyciem kostki dublującej. O ile nie zostało określone inaczej w Ogłoszeniu Turniejowym, mecze mogą być rozgrywane na dowolnym serwerze wybranym przez graczy, pod warunkiem że zapisany zostanie log meczu. W przypadku, gdy gracze nie mogą się zgodzić co do serwera, mecz powinien zostać rozegrany na serwerze SafeHarborGames bądź kurnik.pl. Wynik meczu zgłaszany jest przez zwycięzcę, a warunkiem uznania wyniku jest dołączenie do zgłoszenia pełnego logu meczu.

  3. Umawianie się na mecze
    Gracze są zobowiązani do podjęcia aktywnych działań w celu umawiania się na mecze, korzystając z formularza kontaktu dostępnego w zakładce Moje EBIF. Kopie wysyłanych wiadomości przesyłane są do dyrektora turnieju. W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu rozgrania meczu, jeden lub obaj gracze mogą zostać ukarani walkowerem.